Farosea resort Premier Han River - Family & Business trip hotel

Vị trí


Địa chỉ: Thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 02523 73 78 78 - Fax: +84 (0)236 392 9998